Search form

Ranehlö 27:33

33Kalē-ĕ kinchëyö ngaich ang Isāk, ngaich ngöṙô, Nö achīö ök ihih tö ngaich nö kumtö alaha hanchōn, ngaich nö kētö e nö in chu, ngaich chin yih keuheūtö kūö nyā-aṅvkūö; urēhĕkūö yanīhih meh? Keuheūten ngaich öich hakôlò ò inrē. Hôṅ; kô-en ap min nö kôlò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index