Search form

Ranehlö 27:36

36Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Röh öp kan nö huveū-eu minë-eny nö Yāköp? Tön ngaich yih angā-aṅ nö nët heuh nö hachūk̠ngen chu ː ngaich yih angā-aṅ nö kēngö ök minā-aṅ chu; yĕh ngëcha, ngaich angā-aṅ töngamuh nö kēngö ök inkôlò chu. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Öt ma-iṅku ömeh tö inkôlò chu?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index