Search form

Ranehlö 28:6

Kē Tahëng Pīhöre Ang Isô

6Ngaich ang Isô nö meūkö Isāk nö hakôlò Yaköp, ngaich tīnngen ò nö chuh Patanarām, nö kē pīhöre nö umuh; ngaich hē ò nö hakôlò ò, kētö chöngö ò angā-aṅ nö ngöṙô, Uh man kē pīhöre tö kikānö kūön aṅ Kanā-aṅ;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index