Search form

Ranehlö 29:25

25Yĕhmeuk, im peuheū ngaich angā-aṅ nö Leah: ngaich ngöṙô angā-aṅ tö Lēpān, Asuh öng angū-ö tī meh tö chu? Röh öich halinṙen meh öich chöök̠nyöten Rēchöl? Kūöyòh öm hachīlngen chu?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index