Search form

Ranehlö 29:31

Kayôḵnyu Kūön Ang Yāköp

31Ngaich ngam Mā Tēv nö meūkö Leah nö harëchiṙen, löpnyökūö chūök kanūönö ò ngaich Angā-aṅ: öt kūönu pöri ang Rēchöl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index