Search form

Ranehlö 29:35

35Hēk angā-aṅ nö pirūkö nyīö, ngaich kayôk̠nyö kikōnyö nyīö: ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hòṅ ha-öiny ngam Mā Tēv chin töngamuh: lökten angā-aṅ nö kaheuk minë-eny ò nö Yūta; ṙāngenre ngaich angā-aṅ nö öt kūönu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index