Search form

Ranehlö 3:15

15Ṙātö kumnyah Chin ihôi meh töngam kikānö, ihôi öp kūön meh inrē tö öp kūön ò inrē: paṙôkö kui man min tö tī ò, ngaich më-eṅ parôkötī tö kulôichröön ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index