Search form

Ranehlö 3:17

17Ngaich in Ātöm Anga-aṅ nö ngöṙô, Pò meh hangṙô ngam pīhöre, ngaich nyā aṅ im chōn ngam tinöölô meh tö Chu Öich ngöṙô. Uh man nyā aṅ in ò: ötkôlò an ngam tumlat töpòkūö meh: i chanëyöre man min nyā-aṅ e i rô-òtö sakāmö meh aṅ;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index