Search form

Ranehlö 3:22

22Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Yĕhmeuk, ngaich an ngam tarik nösā Hī, akahakūö tö tölöök tötlöök inrē; hòṅ ò pöri nö öt silôlö këlre, nö kēḵ aṅ im chōn nômö inrē, nö nyā, ngaich örheūheu nö aṅ:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index