Search form

Ranehlö 3:3

3Ṙòng ngam chōn pöri ngam ellōn ngam panô-òṅ, ṙô ngam Tēv nöngö, Uh nan nyā aṅ in ò, uh an rēhĕn min lūölken ò, hòṅ nāṅ ötkapah.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index