Search form

Ranehlö 30:2

2Hūlörekūö tanānyö ngaich Yāköp nö in Rēchöl: ngaich ngöṙô angā-aṅ, i chūök ngam Tēv öich kan chū-ö, ngam töt kamë-ekūö meh tö ṙòng aṅ chūök kanūönö?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index