Search form

Ranehlö 30:20

20Ngaich Leah nö ngöṙô, Kē-ĕkūö chu An ngam Tēv tö minchöḵö chu, iyöng in chu öp pīhö chu min nö möl, pò chu ngaich tafūöl maneuk kayôḵnyi tö kūön ò tö kikōnyö: ngaich kaheuk minë-eny ò angā-aṅ nö Sepulön.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index