Search form

Ranehlö 30:26

26Kētö minā pīhö chu, tö më kūön chu inrē, më chööḵnyö chu meukṙen meh. Hökngen chu ngaich kiröönngöre: akahalōn man tö ngam la-en chu öich ngaich meukṙen meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index