Search form

Ranehlö 30:3

3Ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Yĕh meūkö Pilhah ngam mahalanṙen chu kikānö, kuṙòh chuh in ò; hòṅ ò nö kayôḵnö ikui në kui kinmônö chu, ngaich lökten in ò chū-ö inrē teūngen tö kūönre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index