Search form

Ranehlö 31:13

13Chū-ö chin Tēv aṅ Pētĕl, i chūök meh hacham alaha ap machööḵlö ihong, i chūök meh chūöku ṙô kilēḵngôre: in Chu: yĕh chōholre man ngaich, kē-ĕngre ṙāngö ngih panam, havantöre ip panam chūök finötnyö meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index