Search form

Ranehlö 31:29

29Mihôiṅ ön ngih kël chu nö chökhutī tö meh: vë-evkūö pöri chū-ö vahë tö hatööm tö ngam Tēv öp yöng meh nö ngöṙô, Haṙēmngenre man um vë-ekūö Yāköp tö tölöök hēk töchōich.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index