Search form

Ranehlö 31:37

37Kūöyòh öm keuheūt ṙēp minë chehen chu, suāp kanôtökūö meh nö in u nö ṙòkhöre, öp chehen aṅ patī meh? Ṙātö e ihih ikūö vē hol chu ikūö më hol meh inrē, hòṅ cha nö i hôi nö kahòkken hā ai nët taka.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index