Search form

Ranehlö 31:40

40Ngatī inlahen chū-ö keuheūt tökūö ngam ṙanāchö tö sakāmö, laneūchö inrē tö hatööm; falngöre ngam inṙôhòh nö ṙā-ang i në mat chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index