Search form

Ranehlö 31:42

42Yĕn öt in chu öre ngam Tēv öp yöng chu, ngam Tēv Aprahām, ngam pinhe-eṅkūö tö Isāk inrē, kô-òngvahtī man öre töngamuh tīnngen chu höng chanlööpṙen. Meuk kanihngen chu An ngam Tēv, la-en nö kël chu inrē, ngaich vëken meh vahë tö hatööm.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index