Search form

Ranehlö 32:11

11Vë-ekūö Meh chin, Öm ṙānyen chu, ṙā-ang eltī öp mëm chu, ṙā-ang eltī Isô: tön pa-ekūö chin tö ò, hòṅ ò nö öt yih min nö fëlngen chu, töm yöngnyiö nö holtö më kūönre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index