Search form

Ranehlö 32:16

16Ngaich kētö u angā-aṅ nö eltī yik mahalanṙenre, kö hĕng kiteūm; ngöṙô angā-aṅ tö yik mahalanṙenre, Havāngngöre yin urēhĕkūö chu, hôyutī pöichö tö töhĕng kiteūm.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index