Search form

Ranehlö 32:17

17Ngaich tölṙô ök mū-urĕh angā-aṅ nö ngöṙô, Yē öp mëm chu pöchö Isô nö meukkūö meh, ngaich hatönö meh, nö ngöṙô, Kūön chīö öm më-eṅ? Chuh yih öm më-eṅ? Chehen chīö ön minë urēhĕkūö meh?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index