Search form

Ranehlö 32:20

20Ngöṙô min yī-ö, Ihih öpkòl kūön alaha meh Yāköp unôichrit ih. Pòn ngöṙô angā-aṅ, Halāman chin min aṅtī tö në raneushö në mū-urĕhĕkūö chu, unôich chū-ö min meukkūö ò; lohten min angā-aṅ nö hōḵen chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index