Search form

Ranehlö 32:26

26Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Hökngen chu ngaich, tön ngaich ön nö hòṅ peuheū. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hö-ö chin hòṅ hökngen Meh kiröönngöre, yē Meh öt hòṅ hakôlò chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index