Search form

Ranehlö 33:10

10Ngaich Yāköp nö ngöṙô, Hö-ö, vë-ekūö meh chin, yē chu ngaich töngamuh aheukhuvö ikūö meh, yĕh ngaich kē minë raneushö eltī chu: tön ngaich chin yih meukkūö meh, sā mat öp töhĕngtak öre nö meukkūö ngam Tēv, ngaich yih më-eṅ ṙamölōn in chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index