Search form

Ranehlö 33:11

11Vë-ekūö meh chin, kē minë raneushö kumṙen chu; tön pōihöl mirēlōn An ngam Tēv nö in chu, ngaich tööḵngen chū-ö inrē. Ngaich līpan angā-aṅ ngaich kē-ĕ u angā-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index