Search form

Ranehlö 33:15

15Ngaich ngöṙô ang Isô, Hökngen chu man yĕh ṙāngö yip rēvre tarik chu nö in meh. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Suh hinôtö e? Hökngen chu yĕḵ teūngen tö neūkölōn i kūö ngam mā chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index