Search form

Ranehlö 33:8

8Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Asuh lōn öm tö nuk umū-aṅ tökateūmaṙen nuk tömeūkö tö chu? Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Hinôten chu inṙētu ikūö ngam mā chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index