Search form

Ranehlö 34:30

30Ngaich ngöṙô Yāköp tö nā Simōn nā Lēvī, Kihngen chin tö tī nā, vītu chin tö nā inngeūtö i vē aṅkūö ngih panam, i vē aṅ Kanā-an, aṅ Perisāit inrē: ngaich chū-ö töng öt ṙōl tak, hamūlöre cha-a min ngaich nö lā-al chu, ngaich fëlngen chu; keuheūtngörevah min chū-ö ngaich, chū-ö, vē aṅ patī chu inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index