Search form

Ranehlö 35:11

11Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö ò, Chū-ö Chin Tēv Tökeuheūttöre chöngö: mikūönlö man mikūönlö man yēḵ ṙūhölre ṙôken inrē: löklen in meh yip min pumnāmö tarik, manūlö pumnāmö tarik inrē, löknyö i ṙat meh min inrē nö yih yip rācha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index