Search form

Ranehlö 37:14

14Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Kuṙòh chöhkö yip mëmre man yĕn lööken, yĕn lööken inrē nup pököre; ngaich vë-eny nang chu pömchö hēk. Tīnngen ò angā-aṅ ngaich nö lök el achāṙö i Hepròn, sölta ngaich angā-aṅ nö i Sikem.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index