Search form

Ranehlö 37:35

35Ṙòkhöre ngaich yik kūön ò kikōnyö, kikānö inrē nö chōholre nö haṙamlōn ò; sōḵ pöri angā-aṅ nö haṙāmölōn; ngöṙô angā-aṅ, Pò chu i miṙivlōnre tök kūönre kikōnyö öich hòṅ chuh el anūlö. Ngaich ök kikōnyö yöng ò nö peūnyan.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index