Search form

Ranehlö 37:9

9Tahëng ök heūvö ò tö hēktöre, ngaich vë-eny u angā-aṅ nö in yik mëmre, nö ngöṙô, Yĕh meuk, heūv heūvö chin, hēk; ngaich, yĕh meuk, ngam tavūöi, chingëṅt, kahuk sīön nup taneūsömat inrē afukngöre nö salāmö chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index