Search form

Ranehlö 38:16

16Kāntöre angā-aṅ ngaich nö in ò nö el talöökö, ngaich ngöṙô, Vë-ekūö meh chin, kuṙòh, hökhöt chu kuhēthötre in meh: pòn öt akahakūö angā-aṅ tö ò nö kan kūön ò. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Suāp min tī meh in chu, hòṅ meh kuhēthötre in chu?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index