Search form

Ranehlö 39:23

23Öt ngahëichkuvö tö yô-òv ngam yōm kinlōngö tö nup el katòh eltīre; pò ngam Mā Tēv nö holtöṙah ò; kôlò tī ngam Mā Tēv tö e, öp töng vahīṙen ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index