Search form

Ranehlö 39:5

5Ngaich ngö inlahen, hēten tök hē ò nö vīlen ò nö meukkö ök patī ò, ikui nup taṙòkhöre inrē chehen ò, pòkūö Yôsĕf ngam Mā Tēv nö hakôlò ngam patī ngam aṅ Aikup; ikui nup chehen ò nö ṙòkhöre inrē ngam inkôlò aṅ im Mā Tēv, el patī, el panô-òṅ inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index