Search form

Ranehlö 39:8

8Sōḵ pöri angā-aṅ, ngaich ngöṙô tök pīhö ök yöngṙen re tö nup in ò el ngam patī, ngaich angā-aṅ inrē nö ṙātö nup taṙòkhöre chehen nö eltī ò;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index