Search form

Ranehlö 4:14

14Yĕh meuk, ngaich Man töngamuh ahōnyen chu ṙā-ang i kūö ngam tumlat; ane inrē nyatngö chū-ö min tö ngam kūö Meh; ane inrē chū-ö min töng apāṙa töt kamnguvö inrē ing tumlat; ngaich min öp töng kôḵtökūö tö chu nö famëlngen chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index