Search form

Ranehlö 4:15

15Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö ò; Lökten öp famëlngen Kēn, sat van sat tūmö nup öt kanôlò min nö kēḵĕ nö in ò. Ngaich ngam Mā Tēv nö vītö minkahngö Kēn, hòn öt fëlö tö öp töng kôḵtökūö min tö ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index