Search form

Ranehlö 4:23

23Ngaich ngö ṙô Lamek tö

nak pīhöre:

Ātā, Sillā inrē hang ṙô chu: Nā-aṅ pīhö Lamek, hangihtöre

tö ṙô chu:

Tön fëlngö tarik chin hĕng

tak, pòn hanyahken chu

Hĕng tak tö-ayal tarik pòn

pumṙôkö chu:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index