Search form

Ranehlö 4:25

Set Nāṅ Ēnòs

25Akahakūö hēk Ātöm tök pīhöre; ngaich kayôknyö kikōnyö angā-aṅ nyīö, ngaich kaheuk minënyö ò nö Set: ngö ṙô anga-aṅ, Pò ngam Tēv nö kēḵtö kūön chu tö tahëng, ṙënngen Āpēl; pò Kēn nö fëlngen ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index