Search form

Ranehlö 4:26

26In Sët inrē, kikōnyö ök nyīö kūön ò tökayôḵnyu; ngaich kaheuk minënyö ò angā-aṅ nö Enòs: möl ngaich tarik nö havëkö minë-eny ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index