Search form

Ranehlö 42:36

36Ngaich ök yöng cha Yāköp nö ngöṙô tö cha. Miṙivilōn chin tö yīö tö vē kūönre: hö-övö ök yih Yôsĕf, hö-övö inrē Simōn, ngaich yī-ö hòṅ kēngen Penyamin: ṙòkhöre nun nöng in chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index