Search form

Ranehlö 42:38

38Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hö-ö öp kūön chu nö kiröönngöre nö in yīö, pò ök hanöng kisānö ò nö kapah, ngaich nöng angā-aṅ tītö: yĕn palā-aiṙen min angā-aṅ nö el talöökö, ip tinlöökö yīö, ngaich yī-ö min kētö në pakūkui chu, hol tö miṙivlōn nö el anūlö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index