Search form

Ranehlö 42:7

7Meuk yik mëmre ngaich Yôsĕf, ngaich akahakūö tö cha, tohlö inlahenre pöri angā-aṅ nö in cha, kësô inrē nö vë-ekūö cha; ngaich ngöṙô tö cha, Ṙamā-ang yih öi yī-ö? Ngaich ngöṙô chā-a, Ṙā-ang ap panam in Kanā-an, mahavah nyā-aṅkūö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index