Search form

Ranehlö 43:29

29Chingôhòl kuire angā-aṅ ngaich meuk ök kahëmre Penyamin, kūön ök yöng ò kikānö, ngaich ngöṙô, Ngòh ang manāngö kahëm yīö, ngam ṙô yīö in chu? Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Aheūkölōn An yēḵ ngam Tēv tö meh, më-eṅ kūön chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index