Search form

Ranehlö 43:7

7Ngaich ngöṙô chā-a, Höng löönyöre ṙô öp tarik nö hatön inlahen ih, inlahen mak alaha ih inrē nö ngöṙô, Ṙòngmö aṅ öp yöng yīö kikōnyö? Kahëmu öyih tö tahëng? Ngaich īhö vë-eny nang ò höng asā minë ṙô: ngaich kô-òren hòng öre īhö akahalōn tö ò nö hòṅ ngöṙô, Kē töp kahëmre yin?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index