Search form

Ranehlö 43:9

9Chū-ö min töminënyu tö ò; ṙā-ang eltī chu më-eṅ havëken ò: yē chu min öt kēten ò in meh, öt asöklen ò inrē ikūö meh, ngaich hökngen chu urāngen kūön öp inchököre:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index