Search form

Ranehlö 44:16

16Ngaich Yūtā nö ngöṙô, Sitih ṙô öi min i ngam mā chu? Suh ap min ṙô ih? Hēk sitih inlahen öi min laklöre? Kôtökūö An ngam Tēv tö kanöölö i vē kūön alaha meh: yĕhmeuk, ngaich in töhakövö tarik ngam mā chu īhö nyöre, angā-aṅ inrē öp tö-aṅhaṅv eltī tö ngam kōp nö kôti.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index