Search form

Ranehlö 44:18

Havëkö Inṙēlö Penyamīn Ang Yūta

18Yihtöre ngaich Yūtā nö haröhtöre nö in ò, ngaich ngöṙô Ō mā chu, vë-ekūö meh chin, hökngen ngòh kūön alaha meh nö hĕng höiny milôhòh nö el nang ngam mā chu, ane inrē un hūlökūö ngam lanīnö meh nö i ngòh kūön alaha meh: tön höng sā Fërō man më-eṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index